t obligasjons kupong

vi vet er prisen P rett og slett nåverdien av kontantstrmmene slik at divisjon med P gir oss et veid gjennomsnitt for ventetid på kontantstrmmen. Det er nrmere bestemt en konveks funksjon og vi skal se senere hva dette betyr i praksis. Vi kan regne ut prisen på disse obligasjonene.

Interest Rates - hioat obligasjons kupong

T obligasjons kupong
t obligasjons kupong

Obligasjoner kan som regel omsettes fritt i et annenhåndsmarked. Det kan vre store forskjeller på kredittrisiko mellom utstedere. Konveksiteten endrer seg over tid. Argentinas gjeldskrise frte til at landets statsobligasjoner mistet 70 av sin verdi. Borrow My Pension - The Norwegian government Pension Fund - Global: A leucadia pizza kupong responsible lender?:16 ( PDF ) nbim, 2009: Government Pension fund Global. Når store aktrer skal låne store belp, vil det vre lettere for dem å låne deler av belpet hos ulike kilder.